ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ്, റെസിലിയൻസ്, സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി (TRUSS)

ഇൻറർനെറ്റിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയും അതിന്റെ ഉപയോഗവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്രമായി മാറിയതോടെ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ ഭീഷണികളുടെയും വർദ്ധനവിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതിന്, ഇന്റർനെറ്റിനെ വിഘടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാപരമായ ലാഭവിഹിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഇന്റർനെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതേ സമയം, ഇൻറർനെറ്റിലെ ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശം കൂടിയാണ്.

ഇതിലേക്ക്, ഭീഷണികളിൽ നിന്നും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ ഇടം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ അന്തർലീനമായ പോരായ്മകൾ, IoT, AI എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള കേടുപാടുകൾ, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ വിഘടനം എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൈബർ ശുചിത്വ വിദ്യാഭ്യാസം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

ഇന്റർനെറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ സ്വകാര്യത, സൈബർ സുരക്ഷ, ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ എന്നിവയുടെ പരസ്പരബന്ധത്തിൽ ഈ ഉപ തീം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഈ ഉപ-തീം ഉൾപ്പെടെ (എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല) പ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും

 • ഡാറ്റ സംരക്ഷണവും സ്വകാര്യതയും
 • ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷ
 • ഓൺലൈൻ ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമം (OGBV) 
 • ഡിജിറ്റലായി നിരക്ഷരരെയും കുട്ടികളെയും ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു
  • സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഓൺലൈൻ 
 • നിയമവിരുദ്ധവും ഹാനികരവുമായ ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു 
  • ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളിലെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
 • ഓൺലൈൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം
 • സൈബർ-സുരക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ
 • സൈബർ മാനദണ്ഡങ്ങളും സൈബർ എത്തിക്‌സും
 • സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും സൈബർ സംഘർഷങ്ങളും
 • വിശ്വാസവും ഉത്തരവാദിത്ത നടപടികളും
 • ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ 
 • ഇന്റർനെറ്റിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ
 • ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത
 • സൈബർ പ്രതിരോധം 
 • സുരക്ഷിത ഇന്റർനെറ്റ്
 • നിയമങ്ങളുടെ സമന്വയം
 • ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ 
 • സൈബർ നയതന്ത്രം 
 • ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ സഹകരണം
 • ഡാറ്റ എത്തിക്സ്